kjss1

Boven L/R : Prinses Kadrie Yukselova ( recurve); Koning Tom Jansen (recurve); Koning Marnik Verelst ( Compound);

Prins Filip Vermeulen ( Compound).

Onder L/R : Prins Robbe Van Reeth ( jeugd 6 meter); Koningin Dieuwke Hermoniers ( jeugd 6 meter);

Koningin Aycko De Smedt ( jeugd 12 meter) ; Prins Nils Pocket ( jeugd 12 meter).

Koninklijke Jonge Sint Sebastiaan

Aangepast op 11/11/2016

Wedstrijden 2017